V posledním týdnu školního roku 2018/2019 jsme zvládli hned dvě pěkné ekologické akce. Venku panovalo krásné počasí, třídy již uklizeny, učebnice vysbírány, známky uzavřeny, tak jsme se vydali pomoci přírodě. První akce proběhla hned v pondělí, šlo o akci Technických služeb v Jeseníku, akce se konala na Jesenickém koupališti a nesla název – Třídíme odpad s TS. Žáci budovy Fučíkova na koupaliště dorazili a dle svých možností a zájmu třídili odpad, skládali puzzle, povídali si s odborníky z praxe, či skákali na skákacím hradu. Jelikož již v pondělí panovalo velmi teplé počasí, pak se některé třídy zchladily ve vodě. Druhá akce se konala ve středu, třídy V.B a VI.A vyrazily se svými paní učitelkami do Smetanových sadů na náplavku, kde jsme sbírali odpadky a taktéž jsme dočišťovali náplavku od plevele a náletů. Náplavka má již teď posezení, v budoucnu může být příjemným místem pro setkávání lidí, odpočinku, či pro koupání. Odměnou pro žáky byl dobrý pocit a koupání v řece Bělé, jež si děti moc užily. Náplavku chodíme čistit pravidelně. Pochvala všem žákům, jež se ekologických dnů účastnily. Děkujeme! Krásné sluníčkové odpočinkové prázdniny všem!

[ngg src=“galleries“ ids=“126″ display=“basic_thumbnail“]