V posledním týdnu školního roku 2018/2019 jsme zvládli hned dvě pěkné ekologické akce. Venku panovalo krásné počasí, třídy již uklizeny, učebnice vysbírány, známky uzavřeny, tak jsme se vydali pomoci přírodě. První akce proběhla hned v pondělí, šlo o akci Technických služeb v Jeseníku, akce se konala na Jesenickém koupališti a nesla název – Třídíme odpad s TS. Žáci budovy Fučíkova na koupaliště dorazili a dle svých možností a zájmu třídili odpad, skládali puzzle, povídali si s odborníky z praxe, či skákali na skákacím hradu. Jelikož již v pondělí panovalo velmi teplé počasí, pak se některé třídy zchladily ve vodě. Druhá akce se konala ve středu, třídy V.B a VI.A vyrazily se svými paní učitelkami do Smetanových sadů na náplavku, kde jsme sbírali odpadky a taktéž jsme dočisťovali náplavku od plevele a náletů. Náplavka má již teď posezení, v budoucnu může být příjemným místem pro setkávání lidí, odpočinku, či pro koupání. Odměnou pro žáky byl dobrý pocit a koupání v řece Bělé, jež si děti moc užily. Náplavku chodíme čistit pravidelně. Pochvala všem žákům, jež se ekologických dnů účastnily. Děkujeme! Krásné sluníčkové odpočinkové prázdniny všem!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *