Naše ZŠ se zapojila do sítě škol se zájmem o ekologickou výchovu.

Již teď děláme mnohé pro naši přírodu (uklízíme své okolí, třídíme odpad, vysazujeme nové rostliny, povídáme si o dopadech neekologického jednání, hledáme souvislosti, zapojujeme se do ekologických projektů, školíme se) a budeme podnikat více, jelikož jsme v MRKVI.

mrkev