Den Země na ZŠ Fučíkova

jsme v letošním roce s dětmi oslavili v krásném prostředí jesenických lázní. Navštívili jsme prameny Adéla, Flora a Adolf, nad kterými má naše škola patronát, zkontrolovali, jestli je vše kolem nich v pořádku, a upravili, co se nám nezdálo.

Protože do lázní chodíme často, už o nich dost víme – známe něco z historie lázní, víme, že otužování a procházky jsou dobré pro zdraví, známe také jméno Vincenze Priessnitze. Krom toho se v lázních učíme poznávat rostliny, které tu rostou a sledujeme, jak se mění během roku. Často také máme možnost pozorovat srny nebo nějaké drobnější živočichy.

Tentokrát jsme si čas strávený v lázních zpestřili soutěží, při které děti uplatnily své znalosti o lázních a jejich okolí. Vítězové byli odměněni.

Celá akce byla uspořádána díky finanční podpoře Olomouckého kraje.

Žáci sedí u stolu v přírodě a paní učitelka jim pokládá otázky o lázních v Jeseníku.
Žáci soutěží ve znalostech o lázních