I když Země slavila svůj svátek oficiálně v sobotu 22. dubna, my jsme se pustili do oslav na Rudné už ve středu.

Nejdříve jsme si připomněli, proč je tento svátek tak důležitý a proč musíme svou Zemi chránit a pečovat o ni.

Vyzkoušeli jsme si své znalosti v řadě pracovních listů, třídili jsme odpad, poznávali rostliny a živočichy, jaké chování je v přírodě správné a co jí škodí, kreslili jsme obrázky, ze kterých jsme si udělali výzdobu ve vestibulu školy.

Tento den nám bohužel počasí moc nepřálo, takže činnosti, které jsme měli připravené na venek jsme si přesunuli o pár dní později, kdy se na nás aspoň trošku usmálo sluníčko. Vydali jsme se do okolí školy posbírat odpadky, které do přírody nepatří a vyzkoušeli jsme si výtvarné tvoření z přírodnin land-art.

Sbírání odpadků v parku