Tento týden jsme si připomněli s žáky ZŠ Fučíkova Den stromů.

Mluvili jsme o významu stromů, poznávali jsme jehličnany i listnáče, které nejčastěji potkáváme, snažili se k nim přiřadit jejich plody nebo šišky a se zavázanýma očima jsme podle chuti poznávali nejčastější druhy ovoce.

Všichni se také zapojili do výroby obrazu stromu se zajímavě zdobenými listy. Úkoly, které děti plnily, byly ohodnoceny, vítězové na závěr dostali drobné ceny.

Žákyně ve třídě poznává druhy stromů