Už jste slyšeli o tom, že se všude po světě slaví Den stromů? Je neskutečně důležité pro každého z nás i pro celou naši planetu, aby byly stromy nejen oslavovány ale i nově vysazovány.

Den stromů a historie

Den stromů se začal slavit v americké Nebrasce už v 19. století. Dnes se Den stromů slaví ve více než padesáti zemích po celém světě, ale každá země má stanovený svůj datum, kdy tento den oslavují. Je to dáno konkrétními klimatickými podmínkami, a tedy i tím, kdy je možné nové stromy vysazovat.

  • Co se týče naší historie spojené s tímto dnem, u nás se Den stromů začal slavit na začátku dubna roku 1906.
  • V novodobé historii se znovu Den stromů u nás začal slavit v roce 2000
  • Datum se stanovilo na 20. října

Proč stromy vysazovat?

I dítě ze základní školy si jako první ve spojitosti se stromy vybaví kyslík. Ano, stromy vytvářejí kyslík, který potřebujeme k tomu, abychom žili, abychom mohli dýchat. Jeden strom denně dokáže sám vyprodukovat tolik kyslíku, kolik ho potřebují dva lidé, aby se mohli nadechnout.

Stromy léčí, mají vliv na psychické i fyzické zdraví člověka, pobyt v přírodě dokáže odbourat stres a nabíjí nás novou energií. Stromy nás i chrání, poskytují ochranu před horkem, sluncem, před větrem a při živelných katastrofách mohou bránit sesuvům půdy. Vysazují se i proto, že do sebe absorbují škodlivé látky, které jsou do ovzduší bohužel vypouštěny.

Stromy jsou i zdrojem obživy, poskytují nám čerstvé ovoce, slouží jako útočiště i obživa pro stovky druhů hmyzu a jiných živočišných druhů. Dřevo je ekologickým materiálem. Vyrábí se z něj nábytek, papír, nejrůznější dekorace, šperky, a staví se z něj domy. Dřevem ze stromů lidé topí, a práce v lese je důležitým zdrojem financí pro mnoho rodin.

Na oslavu DNE STROMŮ nám, žákům VII. A, pan učitel Petr Svoboda uspořádal besedu, při které jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o historii Dne stromů, o tom, že strom je symbolem života a všeho živého, proč je důležité stromy vysazovat. A protože je pan učitel také myslivec, při této příležitosti nám pověděl mnoho zajímavostí o lese a zvířatech. Nakonec jsme si strom v jednotlivých ročních obdobích nakreslili.

Beseda se nám líbila.

„Lesy jsou plícemi naší země, které čistí vzduch a dodávají lidem novou sílu“

Franklin Delano Roosevelt

Ostatní fotky ZDE…