Projektový den „Cvičíme smysly“ se konal na Rudné 18. února, byl zaměřený na smyslovou výchovu pro žáky se středním a těžším mentálním postižením a žáky s PAS.

Smyslová výchova je jeden z hlavních předmětů v rehabilitační třídě. Smysly nás provázejí životem, informují nás o okolním světě, varují nás před jeho nebezpečím a umožňují nám vnímat jeho krásy. U dětí s MP a PAS se objevují často poruchy vnímání, a to různé intenzity, rovněž mají problémy s integrací smyslových vjemů, proto se percepční dovednosti ve výuce musí učit, stejně jako děti učíme celé řadě jiných dovedností. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro zrealizování projektového dne ve škole zaměřené na smyslovou výchovu, především na zrakové, sluchové, hmatové vnímání, protože tyto smysly jsou bezprostředně spojeny s kognitivními funkcemi a dále v menší míře také podpořit čichové, chuťové vnímání, vizuomotoriku i prostorovou orientaci. V řadě úkolů se v jednotlivých místnostech smyslové vjemy prolínaly, kombinovaly, protože jedna dovednost, schopnost významně ovlivňuje druhou.

Jednotlivé třídy pracovaly v místnostech a plnily připravené úkoly.

Místnost A – Cvičení na rozvoj zrakového vnímání, žáci plnili postupně u stolečků několik úkolů (např., třídění barev, skládání puzzlí, čmárání do písku na světelné podložce, cvičení se senzory blockem atd.). Úkoly byly zaměřené na zlepšení zrakových poznávacích schopností, zlepšení schopností třídit, na rozvoj receptivního porozumění a vizuální pozornosti.

Místnost B – Cvičení na rozvoj sluchového vnímání, žáci plnili úkoly v herně na koberci. Na poslech se soustředili v molitanových sedačkách. Podstatou cvičení bylo nabídnout dětem dostatečné množství zkušeností s různými zvuky, tedy rozvíjet jejich schopnost naslouchat a spontánně využít sluchové vnímání v průběhu celého projektového dne (např. zvukové vkládačky, kutálení hihňavého míče, dešťové hole, zvuky lesa, zvuky domácích zvířat atd.).

Místnost C – Cvičení na rozvoj hmatového a čichového vnímání, žáci plnili úkoly u stolečků, případně na zemi na koberci. Hmat je jedním ze základních smyslů, jeho rozvoj je pro děti důležitou části práce ve škole. Do herny jsme nachystali úkoly, na kterých si děti procvičily své schopnosti a dovednosti. Hmat se netýká jen rukou, a proto si děti mohly v prvním úkolu vyzkoušet na nízké zahnuté kladině chůzi bez bot, dále hmatové pexeso, vyřezávané šablony na grafomotoriku, čichové pexeso s vůněmi atd.

Děti jsme od počátku chválili nejen za zvládnutí úkolu, ale i za projevenou snahu obzvláště u nových cvičení, tím jsme je motivovali a povzbudili k dalším hrám a úkolům. K povzbuzení nám rovněž v hernách posloužilo odměňování v podobě drobných sladkostí, které nám též umožnilo rozvinout chuťové vnímání.

Dětem se projektový den líbil, umožnili jsme žákům zažít uspokojení a kladné emoce z her, cvičení a soutěží.

Mgr. Jarmila Fryčová

Ostatní fotky najdete ZDE…