Adventní zvyky a vánoční tradice

Lidová obřadnost – tradice, zvyky a rituály člověka provázejí od pradávna. Byly silným prostředkem ke stmelování rodiny, obce i celého národa.

Většina forem lidové obřadnosti byla úzce spjata s vírou lidí, různými mýty a přírodou. Vývoj civilizace se na nich, bohužel, podepsal. Mnohé byly potlačeny, zapomenuty a přečkaly jen ty, které v sobě mají prvky zábavnosti a tím jsou pro dnešního člověka přitažlivé.

Některé zvyklosti a obyčeje sice provádíme, ale většinou o nich víme jen velmi málo a ani se je příliš nesnažíme pochopit. Jejich praktikování je pak povrchní, bez prožitku. Je to způsobeno pozměněnými hodnotami v současné společnosti a uspěchanou dobou, což jsou civilizační tlaky, které znehodnocují emocionalitu a její projevy.

Co se nám vybaví pod pojmy tradice, zvyklosti, rituály? Vánoce? Velikonoce? Vítání jara? Ano, a je to také mnoho dalších významných dní a svátků během roku. Vnášejí do našeho života jistý řád a pravidelnost, ale také radost, pospolitost a mravní hodnoty.

Většina z nich má své pevné časové místo v přírodním koloběhu. Přicházejí s neměnnou každoroční pravidelností, a proto není divu, že v minulosti prostému lidu nahrazovaly kalendář. Lidé se orientovali podle přírody a s ní spojených rituálů, tradic a zvyků.

V dnešní době nám k orientaci v čase slouží jiné prostředky. Nemůžeme však lidové kultuře upřít důležitost. Je pamětí národa, lidové tance, písně, slovesnost, zvyky a předměty jsou cenným dědictvím, které může být zdrojem poznání, radosti a tvořivé inspirace i pro současného člověka.

Zájem o lidovou kulturu by měl být vzbuzován už v předškolním i školním věku. A jaká činnost je pro tuto věkovou kategorii nejpřirozenější? Samozřejmě je to hra, která plní funkci poznávací, procvičovací, pohybovou. Je prvkem motivačním, rozvíjí tvořivost, emocionalitu, fantazii.

Proto jsme na naši škole uspořádali zábavné dopoledne pro naše žáky. V průběhu akce se žáci účastnili různých aktivit:

  • ukázky na interaktivní tabuli – České vánoční zvyky a tradice
  • práce s tabletem – Vánoční zvyky a tradice ve světě
  • výroba jednoduché dekorace
  • vánoční jazyková hra „Kufr“
  • příprava vánočního pohoštění, ve kterých si připomněli vánoční tradice a zvyky, poznali, jak oslavují lidé Vánoce v jiných zemích, vyrobili krásné vánoční dekorace a procvičili si svůj důvtip při hraní jazykových her.

Žáci se dozvěděli o významných dnech adventního období, poznali neznámější tradice a vyzkoušeli si některé vánoční zvyky. Všem se akce moc líbila. Všechny děti dostaly sladkou odměnou.

Ostatní fotky najdete ZDE…