Zápis do MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitel ZŠ a MŠ Jeseník, Fučíkova 312 vyhlašuje ZÁPIS DO SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2023/24 pro děti s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem....
Veřejná sbírka vánočních přání

Veřejná sbírka vánočních přání

Veřejná sbírka. U vánočního stromečku by měly oči všech zářit štěstím. Ne každý má to štěstí, být doma na Vánoce se svou rodinou. Proto jsme se velice rádi s dětmi zapojili do výroby přáníček. Poté, co Studentská rada Gymnázia Jeseník spustila veřejnou sbírku přání,...
Cestou-necestou za poznáním

Cestou-necestou za poznáním

Adventní zvyky a vánoční tradice Lidová obřadnost – tradice, zvyky a rituály člověka provázejí od pradávna. Byly silným prostředkem ke stmelování rodiny, obce i celého národa. Většina forem lidové obřadnosti byla úzce spjata s vírou lidí, různými mýty a přírodou....
Projektové odpoledne ŠD Vlčice

Projektové odpoledne ŠD Vlčice

Projektové odpoledne školní družiny Vlčice – ŠABLONY II Ruční práce a šicí dílna Šití na stroji umožňuje smysluplně trávit čas, pomáhá zbavovat se stresu a věnovat úkolu soustředěnou pozornost. Děti vytvářely v rámci projektového odpoledne polštáře, vánoční...
Den stromů

Den stromů

I stromy mají svůj svátek. Nápad slavit den stromů vznikl v polovině 19. století ve Spojených státech. Iniciátorem byl novinář J. Sterling Morton, který se zasloužil o vysazování nových stromů a keřů ve svém okolí. Myšlenka se postupně rozšířila i na další kontinenty....
Projektové odpoledne školní družiny

Projektové odpoledne školní družiny

PROJEKTOVÉ ODPOLEDNE ŠKOLNÍ DRUŽINY VLČICE – ŠABLONY II Zvířata a život na statku. Zatímco dříve děti se zvířaty skoro vyrůstaly, dnes je často znají jen z obrázků. Dnešní děti jsou převážně počítačová generace a my jsme se s pracovnicemi statku snažily dětem...