Školní družina Vlčice

Školní družina Vlčice

Jak rychle nám ten čas běží… máme za sebou více jak dva měsíce ve škole a školní družině. S dětmi se účastníme všech školních aktivit a rádi pomáháme s výzdobou školy. Mezi nejčastější aktivity ve školní družině patří esteticko-výchovná činnost, zaměřená na různé...
Slavnosti dýní

Slavnosti dýní

Dne 25. 10. 2019 se konaly „Slavnosti dýní“. Do akce byli zapojeni všichni žáci naší školy ve Vlčicích. Pod vedením pedagogů měli žáci možnost vařit dýňovou polévku, vyřezávat dýně a vyrábět tematické dekorace na celkem pěti stanovištích. Všechny dětmi zhotovené...
Ukliďme Česko na naší ZŠ

Ukliďme Česko na naší ZŠ

Ukliďme Česko 2019. V pátek 20. 9. 2019 se vydali vyučující se svými třídními kolektivy do ulic sbírat odpadky: Na Fučíkové, Rudné i ve Vlčicích. Připojili jsme se tak k celorepublikové úklidové akci. Děti sbírali s velkým nasazením! Tři pytle na třídu téměř...
Společné sportování s MŠ

Společné sportování s MŠ

Ve čtvrtek dne 30. května se naše třída zúčastnila Čarodějných hrátek, které pořádala MŠ Vlčice. Jako vždycky se nám ve školce moc líbilo! Na oplátku jsme si pro naše malé kamarády pak připravili zábavné dopoledne v naší tělocvičně a přizvali jsme k tomu...
Okresní kolo v atletickém čtyřboji

Okresní kolo v atletickém čtyřboji

V pátek 24. května se žáci z Fučíku, Vlčic a Rudné vydali na atletický ovál při ZŠ Nábřežní Jeseník. Stejně jako ve školním kole, tak i nyní, se závodilo ve čtyřech disciplínách. Byl to běh na 60 m, 1 500 m, hod kriketovým míčkem a skok daleký. Všichni žáci se velmi...