Turistický výlet po Žulovsku

Turistický výlet po Žulovsku

Největší poklady často leží za rohem. V pátek 10. září 2021 byl krásný sluneční den a my se vydali na turistický výlet na obří židle. Během pochodu přes pole, louky i silnici jsme procvičovali pravidla a bezpečnost silničního provozu, opakovali a nacvičovali zásady 1....
Den bezpečnosti

Den bezpečnosti

V pátek 3. září se v okolí budovy policejního ředitelství na Moravské ulici konala tradiční přehlídka složek Integrovaného záchranného systému pod názvem Den bezpečnosti. Slunečné počasí a bohatý program jsme si užili s žáky naší školy. Čekala na nás plejáda ukázek...
Dětský den ve Vlčicích

Dětský den ve Vlčicích

Speciální třída IX.B, II.A, IV.B. Na úterý 1.6. 2021 jsme se moc těšili. Byl totiž Den dětí a ten máme všichni rádi. Všechno to začalo v 8.00 hod. Každá třída nejdříve vymalovala omalovánky a musela vyluštit tajenky. Nebyly těžké, ale daly nám všem zabrat. V 9.00 hod....
Žáci napsali dopis panu řediteli i pedagogům.

Žáci napsali dopis panu řediteli i pedagogům.

V hodině slohu měli žáci 9. třídy zadán úkol napsat dopis „Jak se rozloučím se školou, kterou již vycházím?“, určen panu řediteli nebo i celému pedagogickému kolektivu. Do práce se pustili s nadšením a na závěr nám každý před třídou svůj dopis přečetl. Byla...
Zápis do MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitel ZŠ a MŠ Jeseník, Fučíkova 312 vyhlašuje ZÁPIS DO SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2021/22 pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tj.zejména dětis mentálním postižením, s autismem, s více vadami, případněs jiným druhem a stupněm postižení.  Termín 3....
Veřejná sbírka vánočních přání

Veřejná sbírka vánočních přání

Veřejná sbírka. U vánočního stromečku by měly oči všech zářit štěstím. Ne každý má to štěstí, být doma na Vánoce se svou rodinou. Proto jsme se velice rádi s dětmi zapojili do výroby přáníček. Poté, co Studentská rada Gymnázia Jeseník spustila veřejnou sbírku přání,...