Hledání pokladu s úkoly

Hledání pokladu s úkoly

Čekala jsem na pěkné počasí, abych mohla pro děti na Rudné v rámci hodin Tv, PoV připravit orientační hru „Hledání pokladu“. Ve středu 20. 10. se na nás usmálo štěstí v podobě krásného podzimního počasí a já mohla vyrazit ráno v půl 10 hod. do parku Smetanových sadů...
Začátek roku 2021/2022 ve školní družině na Rudné

Začátek roku 2021/2022 ve školní družině na Rudné

Začátek školního roku v naší družině na Rudné je v plném proudu. Děti se zde mohou účastnit mnoha vzdělávacích a dovednostních aktivit, relaxačních činností, projektů, pobytu na vzduchu a spousty her. V měsíci září jsme si dali za cíl všechny sblížit a poznat nové...
Les ve škole – podzimní procházka

Les ve škole – podzimní procházka

V letošním školním roce 2021/2022 se naše třída VII. C na pracovišti Rudná zapojila domezinárodního programu Les ve škole, který usiluje o zavedení výuky o přírodě v přírodě. Ve třídě jsme se seznámili s první lekcí – podzimní procházka do přírody. Vysvětlili...
Dopravní soutěž

Dopravní soutěž

V úterý 8. 6. 2021 se žáci prvního stupně a žáci speciálních tříd v Jeseníku zúčastnili dopravní soutěže – závodů na koloběžkách, které se konaly ve Smetanových sadech. Po počátečním přivítání byli žáci rozděleni do tří kategorií. Každý žák si cvičně projel...
Zápis do MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitel ZŠ a MŠ Jeseník, Fučíkova 312 vyhlašuje ZÁPIS DO SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2021/22 pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tj.zejména dětis mentálním postižením, s autismem, s více vadami, případněs jiným druhem a stupněm postižení.  Termín 3....
Cvičíme smysly

Cvičíme smysly

Projektový den „Cvičíme smysly“ se konal na Rudné 18. února, byl zaměřený na smyslovou výchovu pro žáky se středním a těžším mentálním postižením a žáky s PAS. Smyslová výchova je jeden z hlavních předmětů v rehabilitační třídě. Smysly nás provázejí životem, informují...