Všechny třídy z budovy na Fučíkové ulici se vydaly 28. ledna 2020 na kluziště do Priessnitzových lázní.

Počasí nám přálo: mrzlo, sněžilo. Pěšina na Muzikantské stezce byla ledová, proto se druhá skupina žáků s učiteli vydala přes Kalvodovu ulici. Bruslili jsme vždy 60 min., 2 skupiny žáků. Pro část žáků to byla premiéra na bruslích, proto jsme pomalými krůčky postupovali při nácviku jednoduchých dovedností. Zkušenější bruslaři se naučili náročnější prvky, zopakovali taktéž jednodušší dovednosti a zahráli jsme si hry.

Žáci průběžně svačili, zahřáli se při teplém čaji. Pedagogové odhrnovali sníh z ledu, jelikož rolba nefungovala a hustě sněžilo. Taktéž jsme se zahřáli! Na kluzišti i během cesty panovala mezi dětmi i pedagogy přátelská atmosféra.

Děti byly unavené, ale plné zážitků a dojmů z bruslení. Vydrží-li počasí, brzy zopakujeme!

Fotky z bruslení najdete zde…