Letošní školní rok jsme od podzimu přemýšleli, do čeho bychom se v rámci našich zahradnických aktivit v pracovní výchově pustili. Běží totiž Operační program Jan Amos Komenský, ze kterého naše budova na Rudné pořídila altán na venkovní výuku. Přišlo nám tedy hezké, abychom měli okolo nového domečku pěkné prostředí a rozhodli se pro renovaci zvýšených záhonů a využití horní části zatravněné zahrady ve svahu.

Náš plán byl schválen a dostali jsme dotaci. Za tu jsme nakoupili nové zahradnické nářadí, pracovní rukavice, řezivo na zvýšené záhony, ovocné keře a stromky. Práce na zahradě trvaly od dubna do června, protože jsme s pomocí bagříku od pana školníka budovali i cestičky na běhání v horní části nevyužité zahrady, ty jsme vykládali kartony a zasypávali štěpkou pro delší výdrž.

Udělali jsme zcela nové zvýšené záhony, ve kterých již pěstujeme zeleninu a bylinky. Také jsme založili ve svahu nad záhony pás jahod. Vše jsme vysypali štěpkou pro snazší obsluhu záhonů. Nezapomněli jsme ani na senzomotorický chodníček a odpočinkovou zónu s výhledem na hory. Okolo cestiček jsme vysázeli ovocné keře a stromky, abychom ze zahrady měli i nějaký užitek. Děti si v rámci svých možností a schopností vyzkoušeli plno zahradnických prací, od rytí, přes pletí až po katrování hlíny.

Děkujeme za pomoc při těžších pracích našim velkým kamarádům z hlavní budovy na Fučíkově. A rovněž pánům D. Robotkovi, J. Štěrbovi, J. Klementovi a A. Kurečkovi za dodání štěpky. Práci na zahradě jsme si užili společně stráveným časem a nově získanými pracovními zkušenostmi.

Celý projekt Barevná jedlá zahrada na Rudné byl uspořádán díky finanční podpoře Olomouckého kraje.