Čarodějnická jízda

Čarodějnická jízda

Také na Rudné, jako všude okolo proběhla akce s názvem čarodějnická jízda. Děti plnily úkoly dle zadání za asistence pedagogů. Každý žák dostal kartičku a po splnění zadaného úkolu získal razítko. Po splnění všech úkolů, byl dětem předán balíček s překvapením a jako...
Beseda s policií ČR

Beseda s policií ČR

Dne 17. 4. 2024 proběhla na ŽŠ Rudná beseda s policií, zaměřena na dopravu. Policisté si s dětmi povídali o bezpečnosti na ulici. Jak se chovat při přecházení přechodu. Probrali značky a také, kde a jak se mohou žáci pohybovat na kole po silnici. Beseda se všem dětem...
Akce ukliďme Česko

Akce ukliďme Česko

I když hlavní úklidový den v tomto roce 2024, proběhl již 6. dubna, naši žáci a děti z mateřské školy uklízeli dnes. Každá třída prošla svá oblíbená místa a posbírala nahromaděný nepořádek. Děti si procvičily třídění odpadu do správných kontejnerů. Krásně svítilo...
Turistický kroužek

Turistický kroužek

Jeseník – Javorník – Račí údolí – Čertova kazatelna Tuto cestu jsme podnikli 15. 5. 2022. Vlakem z Jeseníku do Javorníku a dále pěšky přes Račí údolí na Čertovu kazatelnu a zpět. Opět jsme zažili den plný dobré nálady a poznávání nových míst v našem okolí. Cestou zpět...
Výrazná organizační změna v naší škole

Výrazná organizační změna v naší škole

Chtěl bych vás touto cestou informovat, že od 1. 9. 2021, tedy od začátku tohoto školního roku, jsme zřídili ve spolupráci se zřizovatelem nové pracoviště na Dukelské 1240, v prostorách Střední průmyslové školy Jeseník. Tomuto kroku předcházelo několik jednání se...