Dětský den ve Vlčicích

Dětský den ve Vlčicích

Speciální třída IX.B, II.A, IV.B. Na úterý 1.6. 2021 jsme se moc těšili. Byl totiž Den dětí a ten máme všichni rádi. Všechno to začalo v 8.00 hod. Každá třída nejdříve vymalovala omalovánky a musela vyluštit tajenky. Nebyly těžké, ale daly nám všem zabrat. V 9.00 hod....
Život v lese

Život v lese

V měsíci říjnu se žáci tříd III. B, I. A a VIII. C společně s dětmi MŠ Vlčice zúčastnili pěkné a poučné besedy. Pracovník lesů a myslivec p. Kolomazník si s námi povídal o chování v lese, představil nám spoustu lesních zvířat a ptáků a hlavně nám ukázal hodně...
Den s ISZ

Den s ISZ

Ve středu 20. 4. ráno se všichni žáci budovy Fučíkova přesunuli do Autokempu Bobrovník, kde se rozdělili na 5 skupin rozlišených podle barev, a v těchto skupinách plnili zadané úkoly na stanovištích. Stanovišť bylo šest: zdravověda, přenos raněného, integrovaný...