Společné sportování s MŠ

Společné sportování s MŠ

Ve čtvrtek dne 30. května se naše třída zúčastnila Čarodějných hrátek, které pořádala MŠ Vlčice. Jako vždycky se nám ve školce moc líbilo! Na oplátku jsme si pro naše malé kamarády pak připravili zábavné dopoledne v naší tělocvičně a přizvali jsme k tomu...
Jablíčkový den v MŠ

Jablíčkový den v MŠ

Rádi jsme přijali pozvání p. ředitelky místní MŠ a zúčastnili se konání Jablíčkového dne. Uskutečnil se ve čtvrtek 20. 9. 2018 a to za přítomnosti dětí „školkových“, jejich maminek a nás – žáků třídy VII. C a II. třídy. Počasí se vyvedlo, a tak se celá akce...
Týden otevřených dveří ve Vlčicích

Týden otevřených dveří ve Vlčicích

Jak už plakát předem hlásal, konaly se v rámci „Týdne otevřených dveří“ u nás dvě pozoruhodné akce.  V úterý 24. 4. byly na pořadu dne Tvořivé dílny. Žáci ve smíšených skupinách navštívili postupně šest stanovišť, na kterých každý přispěl svou troškou...
Březen – měsíc čtenářů

Březen – měsíc čtenářů

Bude tomu již 90 let, kdy pan Josef Čapek napsal a nakreslil krásnou knihu pro děti „Povídání o pejskovi a kočičce.“ Některé příběhy z ní jsme si připomněli dne 26. 3. 2018 při společném setkání tříd VI. a III. C. S paní učitelkou Janyšovou jsme si nejdříve...
Masopust v MŠ Vlčice

Masopust v MŠ Vlčice

Úvodem přivítání, pár slov k tradici a pak již pestrý program – taková byla masopustní oslava, které se dne 9. února 2018, díky pozvání p. ředitelky místní MŠ, mohly zúčastnit i třídy I. B a III. C. Děti z MŠ měly připraveny masky, takže jsme se potkali např....