Mikulášský turnaj

Mikulášský turnaj

Dne 13. prosince se konal mikulášský turnaj ve sportovních hrách.  Škola Vlčice pozvala žáky z Jeseníku a v 10 hodin bylo odpískáno první utkání mezi budovami. Dívky hrály vybíjenou, mladší žáci a starší žáci malou kopanou a na závěr starší žáci florbal. Na...
Turnaj ve vybíjené s dopravní soutěží

Turnaj ve vybíjené s dopravní soutěží

V úterý 25. října jsme ve Vlčicích pro žáky zorganizovali sportovní dopoledne, a to turnaj ve vybíjené s praktickou dopravní soutěží. Do obou soutěží se zapojily všechny třídy. Žáci byli rozděleni do třech družstev:  mladší žáci, starší žáci na dívky a...
Orientační závod s úkoly z dopravní výchovy

Orientační závod s úkoly z dopravní výchovy

Orientační závod dvojic se konal 9. září v okolí školy Vlčice, kde žáci byli rozděleni do 4 kategorií a plnili na stanovištích úkoly sportovní (10 dřepů, 10 kliků, 10 skoků přes švihadlo) a dopravní výchovy (poznávání dopravních značek a řešení dopravní situace...
Dopravní  soutěž ve Vlčicích

Dopravní soutěž ve Vlčicích

Dne 24. 5. 2016 proběhla ve Vlčicích dopravní soutěž zaměřená na bezpečné chování chodců a cyklistů v silničním provozu. Žáci soutěžili v teoretické znalosti pravidel silničního provozu formou testu, tuto část absolvovali mladší  a starší žáci, v praktickém zvládnutí...

Dopravní soutěž

Dne 28. 4. 2016 se 26 žáků naší školy zúčastnilo dopravní soutěže v České Vsi. Nejdříve se konala beseda s pracovníkem BESIPU na téma „ Cyklisté a chodci v dopravě“. Žáci si též procvičili dopravní značky, základní pravidla v provozu a na závěr společně vyplnili test....