Cvičíme smysly

Cvičíme smysly

Projektový den „Cvičíme smysly“ se konal na Rudné 18. února, byl zaměřený na smyslovou výchovu pro žáky se středním a těžším mentálním postižením a žáky s PAS. Smyslová výchova je jeden z hlavních předmětů v rehabilitační třídě. Smysly nás provázejí životem, informují...
Běh v parku

Běh v parku

Běh v parku se konal dne 16. 9. 2020 ve Smetanových sadech. Vyznačenou trať závodníci zdolávali jako jednotlivci ze speciálních a rehabilitačních tříd a dále jako tříčlenná družstva z tříd speciálních. Žáci běželi trasu necelých 200 metrů na čas. Výsledky soutěže: 1....
Velikonoční turnaj ve Vlčicích

Velikonoční turnaj ve Vlčicích

Velikonoční soutěžení žáků speciální třídy a žáků 1. – 5. roč. a turnaj v přehazované 6. – 9. ročníků proběhl ve Vlčicích dne 27. 3. 2018. V prvních dvou vyučovacích hodinách byli žáci speciální třídy a žáci 1. – 5. ročníku rozděleni do 2 družstev a...
Vánoční show

Vánoční show

Dne 22. 12. jsme pro děti naší školy uspořádali vánoční sportovní show. Žáky z celé školy jsme promíchali a rozdělili do 4 družstev, která bojovala svou šikovností, rychlostí, taktikou o co nejlepší umístění. Družstva soutěžila v běhu k žebřinám a zpět,...