Exkurze na hvězdárnu

Exkurze na hvězdárnu

Ve čtvrtek 8. 6. navštívili žáci 7. tř ZŠ a 8. tř. ZŠ praktické hvězdárnu při Středisku volného času Duha Jeseník. Paní inženýrka Hálová je seznámila s vybavením hvězdárny, rozšířila jejich znalosti o sluneční soustavě a předvedla dalekohledy, které se na...
Vánoční pečení

Vánoční pečení

Před Vánoci si chlapci 6. – 9. ročníku v rámci pracovního vyučování vyzkoušeli pečení perníků. Sami si navážili suroviny a uhnětli těsto, sami pekli (a něco i připálili), sami namíchali polevu a s pomocí děvčat pak zdobili. Poslední den před prázdninami si...
Exkurze na hvězdárnu

Exkurze na hvězdárnu

V posledním květnovém týdnu navštívili žáci 7. tř ZŠ a 8. tř. ZŠ praktické hvězdárnu při Středisku volného času Duha Jeseník. Paní Veronika Pavelková je seznámila s vybavením hvězdárny, rozšířila jejich znalosti z astronomie a předvedla dalekohledy, které se na...
Den Země

Den Země

V týdnu od 25. do 29. 4. jsme si na naší škole připomněli Den Země. Spojili jsme jej s celostátní akcí „Ukliďme Česko“. Ve čtvrtek 28. 4. jelo dvacet vybraných dětí ze ZŠ Fučíkova do školy ve Vlčicích. Jeseničtí si prohlédli školu, pan starosta nám všem pověděl něco o...
Den vody

Den vody

Den 22. březen je vyhlášen jako Světový den vody. Je to proto, že více než miliarda lidí na světě nemá přístup k vodě nebo trpí jejím nedostatkem. Na naší škole jsme si tento den připomněli celoškolní akcí, která byla uspořádána poslední den před velikonočními...