Zápis do 1. ročníku

Ředitel Základní školy Jeseník, Fučíkova 312 stanovuje podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Z Á P I S K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE (do 1. ročníku základní školy)  ...
Taktické cvičení hasičů

Taktické cvičení hasičů

V úterý 13. 6. proběhlo na naší budově ve Fučíkově ul. taktické cvičení hasičů. Obsahem cvičení bylo řešení situace, kdy vznikne požár ve cvičné kuchyni a v budově zůstanou osoby. Po nahlášení požáru telefonem přijely na místo dva požární vozy, policie...