Zápis do MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitel ZŠ a MŠ Jeseník, Fučíkova 312 vyhlašuje ZÁPIS DO SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2020/21 pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tj.zejména děti s mentálním postižením, s autismem, s více vadami, případně s jiným druhem a stupněm postižení.  Termín 2....
Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

ZŠ a MŠ Jeseník, Fučíkova 312 Zápis do první třídy Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníku 2020/21.  Termín 14. 4. – 24. 4. 2020 Bez osobní přítomnosti dětí i rodičů!  Jak poslat? FORMOU PŘIHLÁŠKY E-mailem s elektronickým podpisem. Datovou...

Zápis do 1. ročníku

Ředitel Základní školy Jeseník, Fučíkova 312 stanovuje podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Z Á P I S K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE (do 1. ročníku základní školy)  ...
Taktické cvičení hasičů

Taktické cvičení hasičů

V úterý 13. 6. proběhlo na naší budově ve Fučíkově ul. taktické cvičení hasičů. Obsahem cvičení bylo řešení situace, kdy vznikne požár ve cvičné kuchyni a v budově zůstanou osoby. Po nahlášení požáru telefonem přijely na místo dva požární vozy, policie...