Zápis do MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitel ZŠ a MŠ Jeseník, Fučíkova 312 vyhlašuje ZÁPIS DO SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2024/25 pro děti s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným...
Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

ŘEDITEL ZŠ a MŠ Jeseník, Fučíkova 312 stanovuje Zápis do první ročníku ZŠ Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníku 2024/25  Termín Čtvrtek 18. 4. 2024 (13.00 – 17.00) V budově školy Fučíkova 312, Jeseník V budově školy Vlčice 3 K zápisu se dostaví zákonný...

Zápis do 1. ročníku

Ředitel Základní školy Jeseník, Fučíkova 312 stanovuje podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Z Á P I S K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE (do 1. ročníku základní školy)  ...
Taktické cvičení hasičů

Taktické cvičení hasičů

V úterý 13. 6. proběhlo na naší budově ve Fučíkově ul. taktické cvičení hasičů. Obsahem cvičení bylo řešení situace, kdy vznikne požár ve cvičné kuchyni a v budově zůstanou osoby. Po nahlášení požáru telefonem přijely na místo dva požární vozy, policie...