VEDENÍ ŠKOLY

Jméno Zařazení Telefon Email
Mgr. Zdeněk Bílek Ředitel školy 770141085 reditel@zsjes.cz
Mgr. Alena Vrbová Zástupce ředitele,
vedoucí vychovatelka, ŠMP, předseda školské rady
770141087 zastupce@zsjes.cz

VEDENÍ ODLOUČENÝCH PRACOVIŠŤ

Jméno Zařazení Telefon Email
Mgr. Jaroslava Antošová vedení Rudné 770141088 jaroslava.antosova@zsjes.cz
Mgr. Dagmar Sucháčková vedení Sněženky 725047391 dagmar.suchackova@zsjes.cz
Mgr. Vladimíra Vonzová vedení Vlčic 770142018 vladimira.vonzova@zsjes.cz

 

VÝCHOVNÝ PORADCE A METODIK PREVENCE

Jméno Zařazení Telefon Email
Mgr. Alena Poskerová výchovný poradce 724824584 alena.poskerova@zsjes.cz
Mgr. Alena Vrbová metodik prevence 770141087 alena.vrbova@zsjes.cz

 

PEDAGOGICKÝ SBOR

Jméno Zařazení Telefon Email
Mgr. Jaroslava Antošová třídní učitel 770141088 jaroslava.antosova@zsjes.cz
Mgr. Blanka Chupíková třídní učitel 0 blanka.chupikova@zsjes.cz
Mgr. Jarmila Fryčová třídní učitel 0 jarmila.frycova@zsjes.cz
Mgr. Kateřina Gajdošová třídní učitel 0 katerina.gajdosova@zsjes.cz
Mgr. Jana Horálková třídní učitel 0 jana.horalkova@zsjes.cz
Mgr. Šárka Janyšová třídní učitel 0 sarka.janysova@zsjes.cz
Mgr. Eva Javůrková třídní učitel 0 eva.javurkova@zsjes.cz
Mgr. Jitka Kaňovská třídní učitel 0 jitka.kanovska@zsjes.cz
Mgr. Kristýna Kropáčová třídní učitel 0 kristyna.kropacova@zsjes.cz
Ing. Maria Kubíčková třídní učitel 0 maria.kubickova@zsjes.cz
Mgr. Eva Martinková třídní učitel 0 eva.martinkova@zsjes.cz
Mgr. Veronika Sahánková třídní učitel 0 veronika.sahankova@zsjes.cz
Mgr. Eva Ščobáková třídní učitel 0 eva.scobakova@zsjes.cz
Mgr. Dagmar Škrobálková třídní učitel 0 dagmar.skrobalkova@zsjes.cz
Mgr. Dagmar Sucháčková třídní učitel 725047391 dagmar.suchackova@zsjes.cz
Mgr. Jana Mrázová třídní učitel/IKT 0 jana.mrazova@zsjes.cz
Mgr. Vladimíra Vonzová třídní učitel/vychovatel ŠD 770142018 vladimira.vonzova@zsjes.cz
Mgr. Soňa Fišerová učitel 0 sona.fiserova@zsjes.cz
Mgr. Zdena Haflantová učitel 0 zdena.haflantova@zsjes.cz
Radana Michálková učitel 0 radana.michalkova@zsjes.cz
Tamara Němcová učitel 0 tamara.nemcova@zsjes.cz
Mgr. Alena Poskerová učitel 724824584 alena.poskerova@zsjes.cz
Mgr. Alena Vrbová učitel 770141087 alena.vrbova@zsjes.cz
Aneta Zavadilová učitel 0 aneta.zavadilova@zsjes.cz
Mgr. Alena Zbranková učitel 0 alena.zbrankova@zsjes.cz

ASISTENTI PEDAGOGA

Jméno Zařazení Telefon Email
Marie Bednarská asistent pedagoga 0 marie.bednarska@zsjes.cz
Jitka Bednarská asistent pedagoga 0 jitka.bednarska@zsjes.cz
Jitka Bílková asistent pedagoga 0 jitka.bilkova@zsjes.cz
Jaroslava Březíková asistent pedagoga 0 jaroslava.brezikova@zsjes.cz
Libuše Chytilová asistent pedagoga 0 libuse.chytilova@zsjes.cz
Aneta Chytilová asistent pedagoga 0 aneta.chytilova@zsjes.cz
Soňa Kurečková asistent pedagoga 0 sona.kureckova@zsjes.cz
Petra Macíková asistent pedagoga 0 petra.macikova@zsjes.cz
Lenka Michálková asistent pedagoga 0 lenka.michalkova@zsjes.cz
Jana Palečková asistent pedagoga 0 jana.paleckova@zsjes.cz
Eva Richterová asistent pedagoga 0 eva.richterova@zsjes.cz
Filip Seitl asistent pedagoga 0 filip.seitl@zsjes.cz
Iva Senciová asistent pedagoga 0 iva.senciova@zsjes.cz
Dagmar Skřejpková asistent pedagoga 0 dagmar.skrejpkova@zsjes.cz
Soňa Šulcová asistent pedagoga 0 sona.sulcova@zsjes.cz
Eva Tammeová asistent pedagoga 0 eva.tammeova@zsjes.cz
Renáta Vaníčková asistent pedagoga 0 renata.vanickova@zsjes.cz
Kateřina Vaňková asistent pedagoga 0 katerina.vankova@zsjes.cz
Martina Kouřilová asistent pedagoga/vychovatel ŠD 0 martina.kourilova@zsjes.cz

VYCHOVATELÉ

Jméno Zařazení Telefon Email
Martina Kouřilová asistent pedagoga/vychovatel ŠD 0 martina.kourilova@zsjes.cz
Mgr. Vladimíra Vonzová třídní učitel/vychovatel ŠD 770142018 vladimira.vonzova@zsjes.cz
Dagmar Boturová vychovatel ŠD 0 dagmar.boturova@zsjes.cz
Milena Macková vychovatel ŠD 0 milena.mackova@zsjes.cz
Hana Průšová vychovatel ŠD 0 hana.prusova@zsjes.cz
Pavlína Jašová vychovatel ŠK 0 pavlina.jasova@zsjes.cz

 

EKONOMICKO-HOSPODÁŘSKÝ ÚSEK

Jméno Zařazení Telefon Email
Pavel Klásek ekonom 770141086 pavel.klasek@zsjes.cz
Alena Radová hospodářka 770141086 alena.radova@zsjes.cz
Libor Bednarski školník 0 libor.bednarski@zsjes.cz
Jiří Janyš školník 0 jiri.janys@zsjes.cz
Libuše Chytilová uklízečka 0 libuse.chytilova@zsjes.cz
Marie Kotoučová uklízečka 0 marie.kotoucova@zsjes.cz
Soňa Kurečková uklízečka 0 sona.kureckova@zsjes.cz
Petra Horníčková uklízečka, prac. prov. 0 petra.hornickova@zsjes.cz

 

EXTERNISTÉ

Jméno Zařazení Telefon Email
Mgr. Radek Posker IKT 777052313 radek.posker@zsjes.cz