Světový Den vody  je stanoven na 22.3.  Žáci naší ZŠ se věnovali  v rámci ekologické výchovy vodě 21.3. ve Vlčicích a 23.3. na budově Fučíkova, Rudná i na Sněžence.

Tématem roku 2017 je odpadní voda, proto se někteří žáci ZŠ vydali do Čističky odpadních vod v České Vsi.  Vedoucí tohoto zařízení, pan Ing. Proske si nejen pro naši ZŠ připravil velmi zajímavý program: seznámil nás s důležitými informacemi, s žáky provedl několik vydařených pokusů, zodpověděl dotazy zvídavých žáků a nakonec nás provedl celým areálem čističky. Žáci tak mohli na vlastní oči, nos, vidět a cítit, co se děje s odpadní vodou. Panu Proskemu tímto ještě jedenkrát velmi děkujeme!

Než jsme podnikli tuto výpravu, tak proběhla na všech budovách soutěž tříd ,, Modrá“, kde zvítězil každý, kdo nezapomněl a přišel v tento den modře oděn.  Jsem velmi ráda, že se této akce zúčastnily všechny budovy, každý pracoval v rámci tématu vody v rámci svých možností.

Většina žáků se v tento den vydala s učiteli po pramenech vody, různé skupiny dětí  navštívily např.:  Smetanovy sady,  Lesní bar v Lipové, Fauna park taktéž v Lipové, žáci ve Vlčicích a na Rudné prozkoumávali vodní zdroje v okolí školy, nejen žáci na Sněžence se výtvarně a hudebně věnovali vodě.

Na závěr „modrého dne“ žáci  zhodnotili svoji práci, naplnění cílů akce. Věřím, že každý z nás si uvědomil důležitost vody!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *